WWCon2023 Konferencia 23.11.2023 

Ďakujeme za ko-moderovanie skvelej Ľudmile Guerin.