Workplace Wellbeing Conference

 

23.11.2023

09:00 - 17:00, Ponteo Activity Park
 
 

Je Wellbeing udržateľná stratégia úspechu?

 
"Nový normál", ktorý sme tak očakávali po skončení pandémie, prináša zamestnávateľom a majiteľom firiem nové výzvy aj v pracovnom prostredí. Investície do rôznych benefitov a wellness aktivít na zmiernenie dopadov stresujúceho prostredia mnohým nestačia. Stále viac ľudí čelí vyčerpaniu, vyhoreniu a iným ťažkostiam s duševným zdravím. 

Zámerom konferencie WWCon2023 je posunúť diskusiu od wellbeingu ako zamestnaneckého benefitu k tomu, čo môžu firmy robiť na úrovni systému, interných politík a najmä firemnej kultúry.
Do akej miery sú lídri a manažéri zodpovední a schopní tento posun inšpirovať a viesť?


Vypočujte si skúsenosti a názory odborníkov a rešpektovaných CEO's. Zoznámte sa s najnovšími trendami a témami v oblasti, a staňte sa súčasťou konferencie, ktorá sa kvalite pracovného života vo firmách venuje zoširoka a zároveň prakticky a inšpiratívne.

?

Ako vám wellbeing stratégia môže pomôcť dosiahnuť produktivitu a dobré finančné výsledky?

?

Aké nové zručnosti je nevyhnutné pridať do vzdelávacích programov pre manažment?

?

Ako vplýva neustála zmena a VUCA biznis prostredie
na naše mentálne zdravie
?

 

Prinášame aktuálne 

témy a trendy

v oblasti workplace wellbeing


V nedávnom prieskume Oxfordskej Univerzity v telekomunikačnej spoločnosti sa preukázalo, že zvýšenie subjektívneho wellbeingu zamestnanca o jeden bod (v rozmedzí 1-10), zvýšilo jeho produktivitu o 13%.

V rámci programu konferencie sa snažíme detailnejšie pokryť viaceré piliere wellbeingu a
skúsenosti zamestnanca tzv. "employee experience":

 
Leadership a jeho kvality pre vytváranie dlhodobo udržateľnej produktivity a wellbeingu.

Ako hodnoty lídrov a manažérov formujú firemnú kultúru a prispievajú k pocitu zmysluplnosti v práci.
Mindfulness ako nástroj na zníženie stresu a zlepšenie mentálnej pohody.

V programe konferencie uvidíte:  

 

Od odborníkov a zástupcov rôznych sektorov sa budete môcť dozvedieť viac o témach ako systémové prekážky wellbeingu v pracovnom prostredí, hodnotový leadership, budovanie komunít, nevedomé predsudky a zvyšovanie exekutívnych funkcií mozgu a mnoho viac.


Príklady z praxe prinesú inšpiráciu pre dlhodobé iniciatívy, ktoré majú pozitívny prínos a sú súčasťou wellbeing stratégie.


V rámci panelovej diskusie s poprednými CEO's sa dozvieme aké to je s osobným a celofiremným wellbeingom na vrcholových pozíciách. 


Budeme sa venovať aj otázkam ako:


  • Ako dokážeme viesť biznis k úspechu bez nadmerného preťažovania zamestnancov?

  • Čo nás pandémia naučila o kvalitách pracovného prostredia? Ako sa najlepšie adaptovať?

  • Ako posunúť wellbeing agendu o level ďalej? Aké systémové zmeny sú potrebné?

  • Aké kvality manažéra sú potrebné na udržanie produktivity aj wellbeingu zamestnancov? 

  • Kde začína a končí zodpovednosť a vplyv lídrov? 

  • Je náš wellbeing daň za úspech v biznise? Ako udržať jedno aj druhé? 

Program 

08:15 - 09:00   Registrácia

09:00 - 09:15   Otvorenie Konferencie #WWCon2023

09:15 - 09:30    Je Wellbeing udržateľnou stratégiou úspechu v biznise? Aké sú fakty?

       Zuzana Reľovská, Wellbeing Expert & Advisor – organizátor konferencie

09:30 - 10:00    Wellbeing "systémovo" – Organizácia ako živý systém - wellbeing ako                             jeho kvalita

         Kristína Pomothy, Organizational Psychologist & Consultant 

10:00 - 10:30    Úspešné príklady z praxe - Sieť interných koučov vo Swiss Re

                         Zuzana Olleová, Head Global HR Solutions Centre, Swiss Re 

10:30 - 11:00    Vplyv Mindfulness na kognitívne funkcie vo firemnom prostredí

                         Ivo Novotný, Executive coach & mindfulness enthusiast

11:00 – 11:30   Prestávka & Občerstvenie & Networking

11:30 - 12:15   Toxické vs psychologicky bezpečné prostredie – Panelová diskusia                                     Mária Hochelová, Agile Coach, ING Hubs                   

                         Martina Matúšová, Psychologička a konzultantka

                         Zuzana Gergeľová, Community building Expert

12:15 - 12:30   Interná podpora zamestnancov v Hedepy 

                         Sabina Janáková, Wellbeing Advisor, Hedepy

12:30 – 13:30   Prestávka & Občerstvenie & Networking

13:30 - 14:45    Rola a zodpovednosť lídrov za wellbeing 

                         Tatiana Ondrejková, Co-Founder & CEO, Pelikán.sk

                         Andrea Mešková, Chief People Experience Officer, Martinus

                         Juraj Jurčík, Ex CEO,  Generali

                         Tomáš Hasala, Ex CEO, NEXTERIA

                         Moderuje: Ľudmila Guerin, President HRComm

14:45 - 15:00   Prestávka & Občerstvenie & Networking 

15:00 - 15:30   Úspešné príklady z praxe - Wellbeing Piliere v Jaguar Land Rover 

                         Martin Cibula, Health & Wellbeing Manager

15:30 - 16:00   Nevedomé predsudky a ich vplyv na naše správanie

                         Zuzana Zamborská, Co-founder, BE-ID Human

16:00 - 16:30    Hodnoty ako dôležitá súčasť stratégie firmy

                         Ivana Molnárová, Mentor, coach & therapist                       

16:30 - 17:00   Ukončenie konferencie

Na konferencii si môžete vypočuť aj: 

Kristína Pomothy 

Organizational Psychologist 

WELLBEING SYSTÉMOVO 

Workplace Wellbeing z pohľadu firmy ako systému - ktoré naratívy mu pomáhajú a ktoré ho brzdia? 

Aké sú produktívne a zdravé prístupy k budovaniu kultúry wellbeingu? 

Ivana Molnárová 

Transformation Leader, Business Mentor & Coach 

HODNOTY AKO SÚČASŤ STRATÉGIE FIRIEM 

Ak vybudujeme srdce firmy, tak zo zamestnancov sa stanú ambasádori  značky, o ktorých sa vie firma oprieť v čase zmien.

 
Ivo Novotný 

Executive Coach & Mindfulness Enthusiast 

VPLYV MINDFULNESS NA KOGNITÍVNE FUNKCIE 

Ako vplýva Mindfulness na naše kognitívne funkcie, zvýšenie koncentrácie a produktivity v pracovnom prostredí?

Zuzana Zamborská 

CEO BE - ID HUMAN 

OTVÁRANIE NEVEDOMÝCH PREDSUDKOV 

Čo sú nevedomé predsudky a ako vznikajú? 

Aké sú ich dôsledky vo firemnom prostredí a ako s nimi pracovať na úrovni jenodtlivca, tímu, či celej organizácie? 

 

Prídite sa inšpirovať:


Nové prístupy k riadeniu tímov

Efektivita tímov závisí do veľkej miery na schopnosti otvorene komunikovať a prijať rôznorodé názory. Ako k tomu prispievajú techniky budovania komunít a psychologické bezpečie v tímoch?

Nevedomé predsudky a ich neviditeľný dopad

Všetci máme predsudky a presvedčenia o ktorých vieme aj o ktorých nevieme. Ako môžu ovplyvňovať našu schopnosť spolupracovať a byť v práci spokojný?

Ako skrotiť rozlietanú myseľ

Každý manažér robí denne niekoľko závažných rozhodnutí, ktoré môžu mať dopad na široké okolie, či životy ľudí. Exekutívnymi funkcie mozgu je tiež potrebné chrániť a dopriať im regeneráciu. Ako na to v dnešnom uponáhľanom svete? 
 
 

Koho zažijete na konferencii

Tatiana Ondrejková

Co-Founder & CEO at Pelikan.sk
Co-Founder e-commerce Topankovo.sk & Saxana.sk

Juraj Jurčík

ex-CEO Generali  

Andrea Mešková

Chief People Experience Officer, Martinus

Tomáš Hasala

CEO Nexteria

Ivana Molnárová

Transformation Leader, Mentor & Coach 

Kristína Pomothy

Organizational Psychologist

Ivo Novotný

Executive Coach & Mindfulness Enthusiast

Zuzana Zamborská 

CEO & Co-founder, BE-ID Human 

Zuzana Olleová 

Head Global HR Solutions Centre, Swiss Re

Martin Cibula 

Health & Wellbeing Manager, Jaguar Land Rover 

Zuzana Gergeľová 

Engagement & Community Building Expert, Beelong Expert Hub 

Mária Hochelová

Agile Coach, ING

Martina Matúšová

Psychologist & Consultant 

 

Moderátorky konferencie

Zuzana Reľovská

Executive Leadership Coach & Consultant,
Managing Director, Wellbeing Advisory


Ľudmila Guerin

President HRComm,
People & Change Senior Manager

 

Workplace Wellbeing Conference

 

23.11.2023

09:00 - 17:00, Ponteo Activity Park
 

Naši partneri

Strategický partner


HRcomm
 predstavuje rešpektovanú platformu, ktorej hlavným cieľom je
inšpirovať, zdieľať, 
podporovať a prinášať HR inovácie
do biznis sveta a spoločnosti.
 

Exkluzívny partner


Spoločnosť HEDEPY od roku 2020 uľahčuje cestu k duševnej pohode rostredníctvom online terapií – kdekoľvek a kedykoľvek. Za 3 roky sa spoločnosti Hedepy podarilo okrem  Česka a Slovenska rozšíriť do ďalších 9 krajín. Ponúka individuálnu, párovú a teen terapiu a koučing v 12 svetových jazykoch. Nedávno oslávili 100 000 poskytnutých terapií vďaka skvelému tímu 400 terapeutov. Aktuálne komplexne podporujú wellbeing zamestnancov vo viac ako 70 firmách na Slovensku a v Čechách. 

Partner v oblasti zdravia

Poliklinika Váš Lekár  sa venuje prevencii v oblasti zdravia, osvete a podpore klientov . Poskytuje zdravotnú starostlivosť modernému človeku, ktorý sa zaujíma o svoj život.  

Spoločnosť prevádzkuje sieť ambulancií, otvára sieť lekární s diagnostickými centrami a pripravuje otvorenie Polikliniky Váš Lekár v priestoroch Eurovea v Bratislave.  

Partneri 

 

 
 

Mediálny Partner 

Financial Report je odborný ekonomický a nezávislý finančný magazín. Vychádza od roku 2017 na Slovensku s trojmesačnou periodicitou a spolu so svojou online verziou pravidelne oslovuje vyše 20 000 tisíc čitateľov.

Obsah Financial Report sa zameriava predovšetkým na finančný segment a ľudí, ktorí sa aktívne zaujímajú o dianie na finančnom trhu, o slovenskú a zahraničnú ekonomiku. Ponúka aktuálne informácie zo sveta bánk, poisťovní, finančného sprostredkovania a finančného poradenstva, predstavuje úspešných manažérov či podnikateľov.