Ján Menkyna 
Founding Partner │ Menkyna & Partners Management Consulting

Ján je spoluzakladateľom spoločnosti Menkyna & Partners a disponuje 25 ročnou poradenskou skúsenosťou. Je promovaný psychológ, držiteľ viacerých kvalifikácií v oblasti koučingu a psychoterapie. 

Pre klientov je partnerom pri získavaní lídrov a trhového talentu, budovaní jednotlivých úrovní riadenia, ale aj poradcom vrcholového manažmentu pri strategických rozhodnutiach spojených s fúziami, reštrukturalizáciami či zmenou firemnej kultúry. Konzultantské tímy pod jeho vedením posúdili vyše 1 800 manažérov. Ako kouč má za sebou vyše 3 000 hodín koučingu s individuálnou klientelou najmä spomedzi vrcholových manažérov. 

Svoje osobné nadšenie a naplnenie našiel v téme zrelého vodcovstva, kde sa ako kouč snaží inšpirovať manažérov k prejaveniu autentického leadershipu, osobnostnému rastu, sebapoznaniu, dosiahnutiu odstupu a zrelosti.

 

LinkedIn Profile

Anna Lašáková
Profesorka na Fakulte Manažmentu, FMUK 

Anna Lašáková pôsobí ako profesorka na Katedre manažmentu, Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Jej odborná orientácia má široký diapazón – v rámci vedecko-výskumnej a pedagogickej práce sa venuje podnikateľskej etike, vedeniu ľudí, organizačnému správaniu a interkultúrnemu manažmentu. 

Vyučovala na viacerých zahraničných univerzitách. Získala ocenenie za pedagogickú prácu podľa hodnotenia študentov v UniValue ako aj ocenenie rektora UK v Bratislave za výborné pedagogické výsledky. Publikuje v popredných zahraničných vedeckých časopisoch a je autorkou a spoluautorkou viacerých knižných publikácií. 

Aktuálne je angažovaná vo výskumnom projekte Vedenie ľudí, dôvera a kultúra v slovenskom pracovnom prostredí. 


  LinkedIn Profile 


Ľubica Takáčová 
Managing Director LifeUp

25 rokov pracuje v oblasti vzdelávania a osobného rozvoja. Venuje sa hlavne téme vzťahov a dynamike vyspelých tímov a zručnostiam potrebných v 21. storočí. Posledných 15 rokov rozvíja vlastnú spoločnosť Life Up, v rámci ktorej buduje s tímom skúsených profesionálov podpornú platformu pre firemné vzdelávacie programy.
Koučuje jednotlivcov, prevažne manažérov rôznych pozícií a tímy.
Je autorkou kreatívnych sebakoučovacích nástrojov (Selfcoaching cards for Managers a TEAM CARDS, Emotion Cards), ktoré používajú koučovia, personalisti, ale aj manažéri  v 18 krajinách Európy.
Je spoluzakladateľkou Občianskeho združenia V prúde života, ktorého cieľom je osobnostný rozvoj ľudí zo znevýhodnených skupín.

Verí, že rozvoj a vzdelávanie zlepšuje kvalitu života, preto aj Life Up. Je hlavne podporovateľkou kolegov a hodnotných projektov, tiež ženou, matkou a manželkou.

 
LinkedIn Profile

Michal  Ukropec 
CEO @twinzo

Michal podniká už od strednej školy. Po vysokej založil firmu, ktorú po 23 rokoch odovzdal mladšiemu nástupcovi, aby sa mohol venovať novej výzve – globálnej expanzii twinzo. Síce je Michal vyštudovaný účtovník, ale v skutočnosti ajťák a vizionár. 
 LinkedIn Profile 


Martin Ľupták 
Chief Executive Officer, Chemosvit Folie

Martin už 25 rokov pôsobí na najvyšších riadiacich pozíciách vo viacerých spoločnostiach. Má viac ako 15-ročné skúsenosti práce v “korporáte”. Počas svojej kariéry získal bohaté skúsenosti nielen v

zahraničnom obchode, ale aj s budovaním medzinárodných vzťahov, s riadením veľkých spoločností, s budovaním vlastných prevádzok v Nemecku a vo Švédsku či s vykonávaním interných auditov procesov vo viacerých významných spoločnostiach aj s automobilového priemyslu.
Martin vybudoval dopravno-logistickú spoločnosť patriacu štátnej nórskej pošte - BRING TRUCKING a.s., ktorá v roku 2015 získala cenu FIRMA ROKA TOP Trend 2015. Okrem toho získal v roku 2015 aj ocenenie osobnosť Dopravy SR. Pôsobil ako člen predstavenstva a zástupca Slovenska V EFQM, EQO, zároveň bol členom dozornej rady finančnej inštitúcie a viac ako 10 rokov bol viceprezidentom
Slovenskej Spoločnosti pre Kvalitu.


LinkedIn Profile


Laura Blažeková 

 LinkedIn Profile

XXX

I

XXX

 


XXX

XXX 

XXX

XXX

XXX

XXX Zuzana Reľovská 

Zuzana vyštudovala psychológiu v kombinácii s germanistikou a svoju profesionálnu kariéru začala v nadnárodnej firme v oblasti náboru, employer brandingu, vzdelávaniu a dizajnovaniu rozvojových programov pre manažment. Ako Senior Leadership Consultant v spoločnosti Korn Ferry Hay Group participovala na globálnych projektoch rôzneho zamerania, naprieč odvetviam podnikania a úrovniam manažmentu. Skúsenosti a expertízu nadobudla v oblasti organizačného rozvoja, transformácií, M&A, a najmä rozvoja líderských kvalít a potenciálu.

Absolvovala medzinárodné výcviky v oblasti konzultingu, organizačného dizajnu a rozvoja líderských kvalít a je držiteľkou viacerých certifikátov v diagnostických a koučingových prístupoch.

Ako konzultant a kouč čoraz viac narážala u top manažmentu na tému preťaženia a vyhorenia a preto sa rozhodla zúročiť svoju expertízu a skúseností a už viac ako 4 roky prináša tému udržateľného wellbeingu, psychologického bezpečia a mentálnej odolnosti do firiem na Slovensku. Vytvára a facilituje rozvojové programy, venuje sa poradenstvu v oblasti zdravého a produktívneho pracovného prostredia, ponúka poradenstvo a koučing pre top manažérov a ich tímy.   

Od roku 2018 aktívne spolupracuje na projekte spoločnosti Forbes Slovensko – Nevyhorení

LinkedIn Profile